shopup.com

article5 วิธีที่ทำให้การฝึกโยคะของคุณดีขึ้น

5 วิธีที่ทำให้การฝึกโยคะของคุณดีขึ้น

 

5 วิธีที่ทำให้การฝึกโยคะของคุณดีขึ้น

 

1.นั่งสมาธิก่อนฝึก

ก่อนเริ่มคลาสคุณลองพยายามโฟกัสอยู่กับตัวเอง สงบอยู่กับตัวเอง ละทิ้งสิ่งที่คุณเครียด

ละทิ้งความหม่นหมองในจิตใจ นั่งสมาธิประมาณ 5 นาที เพราะทำให้เราพร้อมที่จะฝึกโยคะมากขึ้น ดีกว่าพูดคุยกันก่อนการฝึกมากโข

 

 

2.ฝึกโดยไม่คาดหวังสิ่งใด

จงคำนึงอยู่เสมอว่า จงปล่อยวาง ละวาง ไม่คาดหวัง เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน

วันก่อนคุณอาจจะทำท่าหนึ่งได้ แล้ววันนี้คุณอาจจะทำท่านั้นได้ยากขึ้นกว่าเดิม

อาจจะเป็นเพราะร่างกายกล้ามเนื้อมีการบาดเจ็บ หรือ สมาธิของคุณ ดังนั้นอย่าคาดหวังสิ่งใดทำการฝึกของคุณอย่างเต็มที่ที่คุณทำได้แล้วการฝึกของคุณจะสงบแล้วดีขึ้น

 

 

3.ฝึกด้วยความสุข

การฝึกโยคะควรฝึกด้วยจิตใจที่เบิกบาน มีความสุข ไม่ควรจะเคร่งเครียดกับการฝึก

ควรฝึกด้วยการออกแรงน้อยๆรู้จักประมาณตน ไม่ควร!ฝืนทำเยอะมากเกินไปจนร่างกายเกิดความเครียดจนคิ้วของเราขมวด

เพราะจะผิดหลักการฝึกโยคะอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นเราควรฝึกด้วยความสุข ผ่อนคลาย และเบาสบายจะส่งผลดีกับการฝึกของคุณมากขึ้น

 

 

4.หลับตาฝึก

หากคุณได้ทำการฝึกมาระยะหนึ่งและสามารถจดจำท่าทางในแต่ละท่าเป็นอย่างดี คุณฝึกฝนรับรู้ร่างกายด้วยการหลับตา

เพราะการหลับตาขณะฝึกฝนจะช่วยรวบรวมสมาธิเชื่อมร่างกายและจิตใจของคุณเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ส่งผลดีของการฝึกของคุณมากขึ้น

 

 

5.สั่นเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้น ( ฟังตัวของเราเองดีที่สุด )

กล้ามเนื้อและร่างกายเกิดการสั่น นั้นเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณควรหยุด และผ่อนคลายในท่านั้นๆ

เพราะสุดท้ายแล้วเราควรรับรู้ร่างกายของเราว่าควรหยุดท่าไหน ท่าไหนทำได้นาน และท่าไหนทำไม่ได้

ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้น ดังนั้นหากร่างกายสั่นเมื่อไหร่ ให้กลับไปในท่าทางที่นิ่งและผ่อนคลายที่สุด จะส่งผลดีกับการฝึกของคุณมากยิ่งขึ้น

 

08 February 2019

Viewed 1622 time

Engine by shopup.com